>witraż tradycyjny<

Witraż w tech. tradycyjnej pot. nazywanej ołowianą jest najstarszą stosowaną techniką składania witrażu. Metoda ta charakteryzuje się oprawianiem kawałków szkła w profile ołowiane róznej szerokosci, które póżniej są cynowane i kitowane w zależnosci od ich zastosowania. Najczęsciej ten rodzaj witraży spotyka się w pomieszczeniach sakralnych lub w oknach starych kamienic.

Jak to jest robione