– Wykonanie witraży na Zamku w Gniewie ( stała współpraca ) –