– Wykonanie witraży do pokoi Hotelu Bohema w Bydgoszczy –