– Wykonanie witraży do Karczmy Rzym w Bydgoszczy –